Kemikalieinspektionen planerar att skärpa reglerna för privat användning av växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen planerar att skärpa reglerna för privat användning av växtskyddsmedel i Sverige. Bara produkter som innehåller ämnen med låg risk ska få användas av privatpersoner, enligt en ny rapport till regeringen. På några års sikt kan det innebära att till exempel medel med glyfosat eller ättiksyra inte får godkännas för privat användning.

– De planerade bestämmelserna för privat användning av växtskyddsmedel syftar till att öka skyddet för hälsa och miljö. De bidrar även till arbetet för en giftfri vardag och en giftfri miljö, säger Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Regeringen gav i september 2016 i uppdrag åt Kemikalieinspektionen att analysera behovet och möjligheten att begränsa den privata användningen av växtskyddsmedel. I dag har Kemikalieinspektionen överlämnat sin redovisning av uppdraget till regeringen. De bestämmelser Kemikalieinspektionen planerar att genomföra innebär att bara växtskyddsmedel med mindre farliga egenskaper ska få godkännas för den användning som sker privat och utan krav på utbildning. Bestämmelserna väntas kunna tillämpas från 2019.

Vilka växtskyddsmedel som inte längre ska få säljas till privatpersoner kommer att avgöras av EU-kommissionens bedömning av vilka ämnen som har låg risk. Glyfosat och ättiksyra är exempel på verksamma ämnen som preliminärt inte väntas ingå bland lågriskämnena. Det betyder att ogräsmedel som innehåller dessa ämnen på sikt sannolikt inte kommer att få användas av privatpersoner i Sverige. De flesta glyfosatprodukter i Sverige är i dag bara tillåtna för yrkesmässig användning med särskilda kunskapskrav, men några produkter är även godkända för privat användning.

Järnfosfat som används i produkter mot sniglar är redan i dag bedömt som ett lågriskämne inom EU och kommer därför inte beröras av de kommande bestämmelserna. Kemikalieinspektionen har bedömt att ämnen som ingår i mossmedel, till exempel järnsulfat, troligen kommer att betraktas som lågriskämnen och alltså därmed heller inte påverkas.

Sverige har under lång tid bedrivit ett förebyggande arbete kring användningen av växtskyddsmedel, särskilt när det gäller privat användning. Godkännanden för alla växtskyddsmedel omprövas kontinuerligt av Kemikalieinspektionen. Omprövningen kan leda till begränsningar och i vissa fall till att godkännanden återkallas.

Kemikalieinspektionen beslutade dessutom hösten 2016 att skärpa reglerna för vilka växtskyddsmedel som får användas av privatpersoner. Andra EU-länder, till exempel Frankrike och Danmark, har också redan beslutat om nationella begränsningar för privat användning av växtskyddsmedel.

– EU:s medlemsländer är skyldiga att sätta upp mål och införa nationella bestämmelser som minskar riskerna med användningen av växtskyddsmedel. Det gäller särskilt för den privata användningen. De nya regler som vi vill införa är sådana bestämmelser och de kommer att få effekt i Sverige om några år, säger Peter Bergkvist.

Läs rapporten: Begränsning av icke yrkesmässig användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige (PDF 858 kB) , 857.5 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Peter Bergkvist, strategisk rådgivare, 08-519 41 209

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se