EU utvärderar kemikalielagstiftningen Reach

Under våren 2017 genomför EU-kommissionen en översyn av kemikalielagstiftningen Reach. Kemikalieinspektionen har lämnat flera förslag på hur lagstiftningen skulle kunna tillämpas mer effektivt.

Reach-lagstiftningen har bidragit starkt till att öka skyddet för både människors hälsa och miljön. Men det finns brister i hur lagstiftningen tillämpas som skulle kunna åtgärdas genom att vissa processer i Reach förenklas och förtydligas, säger Alicja Andersson, utredare på Kemikalieinspektionen.

Vart femte år gör EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och kemikaliemyndigheten Echa en utvärdering av hur kemikalielagstiftningen Reach fungerar. En sådan översyn av förordningen pågår nu för andra gången sedan Reach trädde i kraft 2007.

Inför EU-kommissionens arbete med Reach-rapporten har ett offentligt samråd hållits där olika intressenter gavs möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Under det offentliga samrådet har Kemikalieinspektionen lämnat flera förslag på hur förordningen ska kunna fungera mer effektivt.

Kemikalieinspektionen bedömer att tre områden inom Reach-förordningen är särskilt viktiga att fokusera på vid översynen. Det handlar om registrering av kemiska ämnen, reglering av skadliga ämnen i varor och drivkrafter för att byta ut skadliga kemikalier mot bättre alternativ. Kemikalieinspektionen pekar bland annat på att tillståndsansökningar inom Reach ofta leder till godkännande, oavsett kvaliteten på ansökan. För begränsningsförslag finns det däremot en tendens att kräva ytterligare bevis även när tillgängliga data ger vetenskapligt baserad oro.

– Det enskilt viktigaste sättet att effektivisera på Reach-förordningen skulle vara åtgärder för att höja kvaliteten på underlagen vid registrering av kemiska ämnen. I dag är det dessvärre många underlag som inte uppfyller kraven i lagstiftningen, säger Alicja Andersson.

Läs Kemikalieinspektionens kommentarer till översynen av Reach (PDF 216 kB) , 215.5 kB.

Läs Kemikalieinspektionens svar på det offentliga samrådet om översynen av Reach (PDF 636 kB) , 635.7 kB.

Läs mer om utvärderingen av Reach-förordningen och ta del av alla svar i det offentliga samrådet på EU-kommissionens webbplats Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Alicja Andersson, utredare, 08-519 41 261

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se