Regeringen utökar Växtskyddsrådets mandat

Regeringen har beslutat om ett utvidgat mandat för Växtskyddsrådet. Jordbruksverket har fått i uppdrag att i samverkan med Kemikalieinspektionen inrätta ett sekretariat som ska planera rådets möten. Växtskyddsrådet kommer även i fortsättningen vara placerat på Jordbruksverket.

– Växtskyddsrådet är ett viktigt forum för vår dialog med andra myndigheter och organisationer. Rådets utvidgade mandat ger oss möjlighet att ytterligare förstärka vår dialog och kommunikation med andra myndigheter, bransch- och intresseorganisationer i växtskyddsfrågor, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Den 23 mars beslutade regeringen om ett nytt åtgärdspaket inom ramen för livsmedelsstrategin. En av åtgärderna är en förstärkning av växtskyddsrådet som är placerat hos Jordbruksverket.

Syftet med åtgärden är att skapa förutsättningar för ökad dialog mellan myndig­heter och bransch- och intresseorganisationer. Växtskyddsrådet ska också enligt regeringsbeslutet bidra till ökad förutsägbarhet i beslut kopplade till växtskydds­medel. Rådet ska föra dialog och öka kunskapen om de sam­hällsekonomiska effekterna av tillämpningen av lagstiftningen.

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med Kemikalieinspektionen inrätta ett nytt sekretariat som ska planera och administrera Växtskyddsrådets möten.

Läs mer om åtgärdspaketet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om Växtskyddsrådet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Åsa Bringmyr, enhetschef på Kemikalieinspektionen och ledamot i Växtskyddsrådet, 08-519 41 293

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se