Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier

Ett sovande barn i en säng

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga ämnen i 167 hemtextilier som påslakan, handdukar och filtar. Nästan en tiondel av textilierna innehöll ett miljöfarligt ämne som kommer att bli förbjudet 2021. I ett kuddfodral hittades också ett otillåtet färgämne.

– Flera av de textilier som vi har kontrollerat innehåller nonylfenol eller nonylfenoletoxilat som EU har beslutat att förbjuda. Fram till att förbudet träder i kraft är det viktigt att företagen arbetar för att få bort ämnena från tillverkningen och från sina textilvaror, säger Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen granskat sammanlagt 167 varor från 51 företag. Projektet har fokuserat på textilier som är vanliga i barns hemmiljö. Av de kontrollerade hemtextilierna var det 16 som innehöll nonylfenoletoxilat i halter över 0,01 viktprocent. Det innebär inte någon lagöverträdelse, men proverna skulle inte ha varit godtagbara enligt den begränsning som träder i kraft inom EU den 3 februari 2021.

Nonylfenoletoxilat bryts ner i naturen till det hormonstörande ämnet nonylfenol, som är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. EU:s beslut om ett förbud mot ämnet i textilier har kommit till efter ett förslag från Sverige.

En av de 167 textiler som analyserades i projektet innehöll otillåtna halter av ett ämne som är förbjudet sedan länge. Det var ett kuddfodral som innehöll bensidin, vilket är en nedbrytningsprodukt av ett azofärgämne. När azofärgämnen bryts ner kan de bilda aromatiska aminer och en del av dessa har bedömts vara cancerframkallande. Vissa kan ge allergi vid hudkontakt och de kan också vara giftiga för vattenlevande organismer.

Kemikalieinspektionen har anmält företaget som sålde kuddfodralet till åklagare för misstänkt miljöbrott. Företaget har slutat att sälja kuddfodralet och har inlett ett arbete med att ta fram rutiner för att se till att varorna i framtiden uppfyller kemikaliekraven i lagstiftningen.

– Vårt tillsynsprojekt tyder på att azofärgämnen i sängkläder och handdukar inte är ett särskilt utbrett problem på den svenska marknaden, säger Amanda Rosen.

Läs rapporten: Textil 2016 – Sängkläder, handdukar och andra textilier i barnens hemmiljö (PDF 622 kB) , 621.4 kB.

Läs mer om kemikalier i textilier

För mer information, kontakta gärna:

Amanda Rosen, inspektör, 08-519 41 279

Marcus Hagberg, inspektör, 08-519 41 159

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se