Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Skadliga ämnen hittade i tre av tio oäkta smycken

Kemikalieinspektionen har hittat skadliga ämnen i oäkta smycken som har analyserats i ett tillsynsprojekt. 30 procent av smyckena innehöll otillåtna halter av i första hand kadmium och bly.

– De flesta av smyckena med förbjudna ämnen kom från mindre företag som säljer smycken utan varumärke. Företag som inte lever upp till lagstiftningen behöver stärka sina kunskaper om regelverket så att de kan ställa tydliga kemikaliekrav när de köper in varor, säger Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen analyserat 143 oäkta smycken, bland annat halsband, armband och örhängen. I 43 av smyckena, motsvarande en andel på 30 procent, hittades ett eller flera skadliga ämnen i förbjudna halter. De flesta smycken som innehöll otillåtna halter av farliga ämnen var importerade från Asien, många gånger via webbsidor som specialiserat sig på lågprissmycken och andra lågprisvaror utan känt varumärke. Få brister hittades i smycken från större företag och butikskedjor.

De vanligaste bristerna som upptäcktes i projektet var otillåtet höga halter av kadmium eller bly i delar av smyckena, exempelvis i berlocker eller lås. Kadmium kan på lång sikt och vid upprepad exponering orsaka njurskador och benskörhet, samt misstänks kunna orsaka cancer och är skadligt för miljön. Bly kan vid upprepad exponering orsaka skador på nervsystemet, medföra försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Foster och barn är särskilt känsliga. I höga halter är bly akut giftigt och det är även miljöfarligt.

– Det är inte farligt att ha smyckena på sig. De hälsorisker som finns med smycken som innehåller bly eller kadmium uppstår främst om man suger på eller skulle råka svälja delar av smycket, säger Camilla Westlund.

Vid hudkontakt med oäkta smycken är det i första hand risken för nickelallergi som är aktuell. Nickel kan läcka ur smycken och kan orsaka livslång hudallergi. Från tre av de smycken som Kemikalieinspektionen granskade läckte det för mycket nickel. Utöver detta innehöll ett av de analyserade smyckena kvicksilver i låg halt, och i ett läderarmband hittades förbjudna azofärgämnen, som är cancerframkallande.

De flesta företag som kontrollerades i projektet och som sålt smycken som inte följde reglerna slutade självmant att sälja smyckena. Många företag vidtog också egna åtgärder efter att de fått analysresultaten. Ett par exempel på åtgärder som företagen vidtog var att ställa tydligare kemikaliekrav vid sina inköp och att byta ut material till rostfritt stål.

– Det är företagens ansvar att se till att deras smycken inte innehåller förbjudna ämnen. Genom att vidta åtgärder för att följa lagstiftningen bidrar företagen också till en giftfri vardag och en giftfri miljö, säger Camilla Westlund.

Kemikalieinspektionen beslutade om försäljningsförbud för tre smycken från två olika företag i projektet. De 19 företag som sålt smycken som inte uppfyllt regelverket anmäldes till åklagare för misstänkt miljöbrott. Det är åklagaren som avgör om en förundersökning ska inledas i ett ärende eller inte. I det beslutet väger åklagaren bland annat in graden av oaktsamhet och uppsåt.

Kemikalieinspektionens granskning gjordes genom stickprovskontroller under 2016 och resultatet speglar inte hela marknaden för oäkta smycken. Kontrollerna har varit en uppföljning av ett tidigare tillsynsprojekt som genomfördes 2014 tillsammans med kommunerna. Några företag med många brister 2014 kontrollerades på nytt under 2016. Resultatet från analyserna av smycken från dessa företag tyder på att de i högre grad följer kemikaliereglerna jämfört med liknande företag som inte kontrollerats tidigare.

Läs rapporten: Kontroll av smycken 2016 (PDF 2400 kB) , 2.4 MB.

För mer information, kontakta gärna:

Camilla Westlund, inspektör, 08-519 41 359

Karin Alkell, inspektör, 08-519 41 126

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se