Miljövänligare maskindisk i hela EU

Sedan den 1 januari 2017 begränsas fosfor i maskindiskmedel för konsumentbruk i hela EU. Sverige har varit drivande i frågan att begränsa fosfor på EU-nivå för att bidra till att minska övergödningen av Östersjön och andra vattendrag.

Efter den 1 januari 2017 får maskindiskmedel som innehåller mer än 0,3 viktprocent fosfor per disk inte säljas till konsumenter i EU. Beslutet om begränsningen fattades i EU redan hösten 2011, men det är först nu det har trätt i kraft. Sverige har sedan tidigare haft en nationell begränsning av fosfor i maskindiskmedel som nu ersätts av de nya EU-reglerna.

Fosfor är ett ämne som bidrar till övergödningen av sjöar, vattendrag och ibland även hav. Ett exempel på detta är Östersjön som har drabbats hårt av fosforutsläpp från omgivande länder.

Läs mer om reglerna för tvätt- och rengöringsmedel