Få sexleksaker innehåller begränsade kemikalier

Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna kemikalier i en av 44 sexleksaker som har granskats i ett tillsynsprojekt. Resultatet tyder på att fler sexleksaker klarar kemikaliekraven jämfört med andra varor.

– Det är positivt att de flesta av produkterna har klarat granskningen utan anmärkningar, även om det förekommer att sexleksaker innehåller skadliga kemikalier. Vår undersökning indikerar att företag i andra branscher kan dra lärdomar av sexleksaksföretagens arbete med kemikaliefrågor, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Detta är första gången som Kemikalieinspektionen har kontrollerat innehållet av kemikalier i sexleksaker. I tillsynsprojektet kontrollerades 44 produkter från 16 företag. Myndigheten har fokuserat särskilt på produkter av mjuk PVC-plast och elektriska produkter. En av de granskade sexleksakerna, en dildo i mjuk PVC-plast, innehöll kortkedjiga klorparaffiner i otillåtna halter. Kortkedjiga klorparaffiner är ett miljöfarligt ämne som även misstänks kunna orsaka cancer. Efter granskningen stoppade företaget försäljningen av dildon. Kemikalieinspektionen har anmält företaget till åklagare för misstänkt miljöbrott.

Ytterligare tre av de sexleksaker som undersöktes i projektet innehöll den mjukgörande ftalaten DEHP i halter över 0,1 procent. DEHP är inte förbjudet i varor, men finns med på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen. Det innebär att företagen är skyldiga att informera yrkesmässiga mottagare om en vara innehåller ämnena i halter över 0,1 procent. Konsumenter har rätt att på begäran få information om innehållet av de farliga ämnena på listan. Sexleksakerna där DEHP hittades var två varor av konstläder samt en bondage-tejp. Alla dessa tre produkter är avsedda att användas utanpå kroppen. DEHP kan påverka balansen av vissa hormoner och skada fortplantningsförmågan.

– Det är företagens ansvar att säkerställa att sexleksaker inte innehåller förbjudna ämnen. I det fall då vi hittade begränsade ämnen var sexleksaken gjord av mjuk PVC-plast. Företag som säljer varor av detta material bör vara extra uppmärksamma på att ställa krav på kemikalieinnehållet, säger Frida Ramström.

Fyra av de granskade sexleksakerna marknadsfördes som antibakteriella. Sådana påståenden medför vissa krav på märkning enligt EU:s biocidförordning. Exempelvis ska det framgå vilket ämne som ger den påstådda antibakteriella effekten. Alla de fyra ”antibakteriella” sexleksaker som granskades i projektet saknade sådan märkning.

Det finns ingen särskild kemikalielagstiftning för sexleksaker, utan dessa omfattas av samma lagstiftning som gäller för andra typer av varor. I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen undersökt om produkterna innehåller ämnen som är förbjudna enligt RoHS-direktivet, POPs-förordningen eller som omfattas av informationsplikt enligt Reach-förordningen.

Andelen av de undersökta sexleksakerna som innehöll förbjudna kemikalier var 2 procent. Det kan jämföras med att Kemikalieinspektionen hittade förbjudna ämnen i 15 procent av leksaker för barn vid en granskning från 2015. I elektriska sexleksaker har Kemikalieinspektionen inte upptäckt några förbjudna ämnen, vilket kan jämföras med elektriska lågprisprodukter där Kemikalieinspektionen hittade otillåtna ämnen i 38 procent av varorna 2016.

Kemikalieinspektionens tillsynsprojekt är stickprovskontroller med fokus på att upptäcka brister, och resultaten speglar därför inte hela marknaden för varugrupperna.

Läs rapporten: Tillsyn av sexleksaker (PDF 743 kB) , 742.2 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Karin Rumar, inspektör, 08-519 41 252

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Lyssna på Kemikaliepodden om sexleksaker

Kemikaliepodden är en samtalspodd från Kemikalieinspektionen för en kemikaliesmart vardag. Nu finns ett nytt avsnitt om handlar om kemikalier i sexleksaker. I programmet berättar inspektörerna Frida Ramström och Karin Rumar om tillsynsprojektet och tipsar om ”kemikaliesäkra” sexleksaker. Kemikaliepodden finns tillgänglig på Kemikalieinspektionens webbplats, via RSS Länk till annan webbplats. och på iTunes Länk till annan webbplats.. Du kan också prenumerera på Kemikaliepodden via någon app i din mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Fakta: Skadliga ämnen som Kemikalieinspektionen hittade i sexleksaker

  • Kortkedjiga klorparaffiner är skadliga för vattenlevande organismer. De är också mycket långlivade, bryts inte ned i naturen och är misstänkt cancerframkallande.
  • Den mjukgörande ftalaten DEHP kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan.