Undantag från förbud mot kvicksilver förlängs

Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga vissa undantag från kvicksilverförbudet med ett år. Anledningen är att EU ser över lagstiftningen på kvicksilverområdet vilket kan komma att påverka de svenska reglerna. Nya EU-regler väntas börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Det finns ett generellt förbud mot att använda kvicksilver i Sverige sedan 2009. Några användningsområden är undantagna från förbudet, till exempel ljuskällor och andra elektriska och elektroniska produkter, batterier och fordon. Det finns också en del tidsbegränsade undantag för till exempel analyskemikalier, vissa instrument och utrustningar samt viss amalgamanvändning.

I oktober 2013 antogs en FN-konvention om kvicksilver, Minamatakonventionen. Just nu pågår arbetet med att implementera konventionen i EU-lagstiftningen och enligt planen ska en ny EU-förordning börja tillämpas den 1 januari 2018. Förordningen kan eventuellt komma att påverka den svenska lagstiftningen.

Kemikalieinspektionen har därför beslutat att samtliga undantag som löper ut vid årsskiftet 2016/2017 ska förlängas med ytterligare ett år, i avvaktan på EU-förordningens slutliga utformning.

Berörda undantag är:

  • kvicksilverföreningar för analys enligt internationella standardmetoder inom läkemedelsområdet,
  • kvicksilverföreningar för analys av COD och i ampuller för COD-analys,
  • användning av kvicksilver för tillverkning av amalgam, och viss användning av amalgam och
  • kvicksilver för analys samt forskning och utveckling inom medicinsk diagnostik.

Läs mer i ändringsföreskrift KIFS 2016:4