Sveriges kommuner samlades för giftfri vardag

Kommunnätverket för giftfri vardag som initierades av Kemikalieinspektionen under 2015 växer. Den 8 december hölls det andra stora nätverksmötet, denna gång i Uppsala.

Nu har nätverket drygt 300 medlemmar från 134 av Sveriges 290 kommuner. 13 länsstyrelser, 6 regioner och 2 landsting har också gått med i nätverket. Mötet arrangerades i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten och dagen inleddes med att Kemikalieinspektionen berättade om aktuella frågor som hormonstörande ämnen, Agenda 2030 och PFAS. Regeringskansliet presenterade sin utredning om ett kunskapscentrum för substitution. Västra Götalandsregionen delade med sig av sina erfarenheter från att arbeta med konceptet ”Kemikaliesmarta rum” som går ut på att inredning, byggmaterial, elektronik och leksaker i offentliga rum klassificeras enligt ett system som ska öka medvetenheten om hur kemikaliesmarta produkterna är som man köper in, bygger in och använder.

Under dagen hölls även tre seminarier. Håll Sverige Rent berättade om kemikaliesmart förskola, BASTA, Sunda hus och Byggvarubedömningen berättade om frivilliga bedömningssystem för byggmaterial och Upphandlingsmyndigheten berättade om kemikaliekrav vid upphandling.

Nästa steg i kommunnätverket blir, förutom den löpande aktiviteten på nätverkets webbsida Samarbetsrum, en turné genom Sverige med start 2017.Under två års tid ska alla län i landet besökas för att öka spridningen av kunskap och lärande exempel.

Nätverket är en del av arbetet för en giftfri vardag. Det är till för att underlätta samverkan mellan kommuner och sprida goda exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för barn och ungdomar.