Kemikalieinspektionen har godkänt 18 nya växtskyddsmedel

Kemikalieinspektionen har godkänt 18 nya växtskyddsmedel mellan januari och augusti i år. Det framgår av en sammanställning över antalet beslut om bekämpningsmedel under årets första åtta månader.

– Vårt arbete för att effektivisera handläggningen av bekämpningsmedel fortsätter med högsta prioritet. Hittills i år har vi fokuserat på komplexa ärenden, bland annat ansökningar om nya produktgodkännanden, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Under perioden januari–augusti 2016 har Kemikalieinspektionen fattat totalt 303 beslut om bekämpningsmedel. 199 av besluten gäller växtskyddsmedel och 104 beslut gäller biocidprodukter.

Av besluten om växtskyddsmedel gäller 27 nya produktgodkännanden. 18 av dessa ansökningar har godkänts, medan nio ansökningar har dragits tillbaka av sökanden, avvisats eller avskrivits. Under helåret 2015 godkändes nio ansökningar om nya produktgodkännanden av växtskyddsmedel i Sverige.

För biocidprodukter har Kemikalieinspektionen godkänt åtta ansökningar om nya produktgodkännanden mellan januari och augusti i år. Elva ansökningar om nya produktgodkännanden för biocider har dragits tillbaka av sökanden, avvisats eller avskrivits.

De så kallade ärendebalanserna för årets åtta första månader har ökat något när det gäller både växtskyddsmedel och biocidprodukter. Det betyder att Kemikalieinspektionen under perioden inte har avslutat ärenden i samma takt som nya ärenden kommit in.

Regeringen har i sin budgetproposition föreslagit ökade resurser till Kemikalieinspektionens prövning av bekämpningsmedel. Förslaget innebär att anslaget höjs med 13 miljoner kronor per år 2017 och 2018. För 2019 och 2020 är den aviserade höjningen av anslaget 14 miljoner kronor per år, och därefter ska denna nivå bli permanent. Bakgrunden till den förslagna anslagshöjningen är att handläggningstiderna för vissa bekämpningsmedelsärenden har varit för långa.

– Med förstärkta resurser och fortsatta effektiviseringar kommer vi att ha goda förutsättningar för att korta handläggningstiderna samtidigt som vi säkerställer ett starkt skydd för hälsa och miljö, säger Agneta Westerberg.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se