Kemikalieinspektionen ger dispens för professionell användning av antifoulingprodukter

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för professionell användning av tio båtbottenfärger, så kallade antifoulingprodukter. Dispenserna gäller vid tre varv för behandling av kommersiella fartyg i internationell trafik.

Övergångsregler i EU:s biocidförordning leder till att en del äldre så kallade antifoulingprodukter fasas ut innan ansökningar om att godkänna nya produkter har prövats. Föreningen Sveriges Varv ansökte i juli om dispens för att få använda tio antifoulingprodukter vid tre svenska varv, Oresund Drydocks i Landskrona, Falkvarv i Falkenberg och Stockholms Reparationsvarv i Stockholm. Kemikalieinspektionen har nu beviljat dispenser för professionell användning av de tio produkterna vid de berörda varven.

Dispenserna gäller i tre år efter att de verksamma ämnena formellt har godkänts enligt EU:s biocidförordning. De gäller enbart för kommersiella fartyg i internationell sjöfartstrafik. Alla de tio dispenserna avser antifoulingprodukter med verksamma ämnen som ingår i EU:s granskningsprogram för verksamma ämnen i biocidprodukter. En anledning till att Kemikalieinspektionen bedömt att det finns särskilda skäl att bevilja dispenserna är att tillgången till antifoulingprodukter i Sverige kommer att vara begränsad innan nya produkter har prövats enligt EU:s biocidproduktförordning. Detta skulle ha en negativ påverkan på möjligheterna för de svenska varven att kunna behandla fartyg som går i internationell trafik.

Dispensbesluten är bland annat kopplade till villkor om att de som hanterar produkterna vid varven ska använda rätt typ av skyddsutrustning vid hantering, applicering och borttagning av färg.

Läs Kemikalieinspektionens dispensbeslut (PDF 132 kB) , 131.8 kB.

Fakta: Antifoulingprodukterna som får dispens vid de tre varven

  • Intersmooth 360
  • Seaquantum Ultra S
  • Sigma Ecofleet 690
  • Sigma Sailadvance DX
  • Sigma Sailadvance GX
  • Sigma Sailadvance RX
  • Sigma Nexeon 710
  • Hempel Hempaguard X7
  • Hempel Antifouling Dynamic
  • Hempel Antifouling Globic

För mer information, kontakta gärna:

Per Johansson, miljöriskbedömare, 08-519 41 314

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se