Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med glyfosat och talgamin

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för elva växtskyddsmedel som innehåller glyfosat och tillsatsämnet talgamin (POEA). Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att talgamin inte längre får finnas i växtskyddsmedel med det verksamma ämnet glyfosat.

Den 22 augusti ändrades villkoren inom EU för godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i växtskyddsmedel. Ett av de nya villkoren innebär att talgamin inte längre är tillåtet i växtskyddsmedel med glyfosat. Till följd av EU-kommissionens ändring har Kemikalieinspektionen nu beslutat att återkalla produktgodkännandena för de elva växtskyddsmedel med glyfosat och talgamin som var godkända i Sverige (se vilka produkter som berörs i listan nedan). Återkallandena gäller från och med den 1 oktober 2016.

Kemikalieinspektionen har erbjudit de berörda företagen en anståndsperiod som innebär att produkten får säljas och användas under en begränsad tid även efter att produkten återkallats. Nio av produkterna kommer att få säljas och distribueras under ytterligare sex månader, det vill säga till och med den 31 mars 2017. Därefter kommer det att vara tillåtet att ha produkterna i lager och använda dem i ytterligare ett år. Innehavaren av produktgodkännandena för Verdys och Glyphomax har valt att avstå från en anståndsperiod.

I Sverige finns fortfarande 23 godkända växtskyddsmedel med glyfosat. EU-kommissionen beslutade i juni att förlänga godkännandeperioden för glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel. Beslutet innebär att ämnets godkännande förlängs med sex månader från den dag då EU-kommissionen tar emot yttrande från Europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning, dock längst till den 31 december 2017.

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Glyfosatprodukter används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörden.

Läs förordningen från EU-kommissionen Länk till annan webbplats.

Läs mer om växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

Fakta: Växtskyddsmedlen som Kemikalieinspektionen återkallat

 • Barclay Gallup 360 (regnr 4810)
 • Clinic (regnr 4870)
 • Ecoplug MAX (regnr 4903)
 • Glyfonova Supreme (regnr 4879)
 • Glyphogan 480 SL (regnr 4839)
 • Keeper K (regnr 4436)
 • Keeper Spray (regnr 4435)
 • Roundup (regnr 3220)
 • Roundup Max (regnr 4466)
 • Glyphomax (regnr 4437, ingen anståndsperiod)
 • Verdys (regnr 4752, ingen anståndsperiod)

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se