Föräldrar får råd om kemikalier i ny broschyr

Uppdatering 22 oktober 2020: Broschyren "Kemikalier i barns vardag" finns inte längre tillgänglig för beställning. All information hittar du på webbsidan Kemikalier i barns vardag

Kemikalieinspektionen ger ut en ny, omarbetad upplaga av broschyren ”Kemikalier i barns vardag”. Broschyren är gratis och innehåller handfasta tips till föräldrar om hur man kan skydda barn från skadliga kemikalier.

Bild

Illustrationer: Darling Clementine

– Med kunskap om kemikalier i vardagen blir det lättare att göra medvetna och trygga val. Vi hoppas att vår nya broschyr ska vara till hjälp för många föräldrar och andra som tar hand om barn, säger Anna Nylander, utredare på Kemikalieinspektionen som har deltagit i arbetet med broschyren.

Bland tipsen i den uppdaterade broschyren ingår att försöka undvika att små barn leker med kvitton, nycklar, smycken och gammal elektronik. Sådana prylar kan innehålla kemiska ämnen som är olämpliga för barn. De minsta barnen som suger och biter på saker ska helst göra det med leksaker som är avsedda för detta, eftersom de strängaste reglerna gäller för den typen av leksaker. Ett annat tips gäller våtservetter som ibland innehåller parfym och konserveringsmedel. Om sådana våtservetter används för ofta kan det leda till att barn utvecklar allergier. Det är därför bättre att i första hand bara använda vatten och tvättlappar av tyg eller papper.

Även om de enskilda varorna inte är akut giftiga, så utsätts barn för kemikalier som kan vara skadliga, både i hemmiljö och i förskolan eller skolan. För att skydda barnens hälsa är det därför viktigt att försöka minska den sammanlagda exponeringen för farliga ämnen så långt som det är möjligt.

– Barn och ungdomar är mer känsliga för skadliga kemikalier än vuxna. Med hjälp av tipsen i broschyren kan föräldrar och andra undvika att barn utsätts för vissa farliga ämnen i onödan. Det kan till exempel handla om att tvätta nya textilier innan de används och avstå från att köpa varor som är behandlade med bakteriedödande ämnen, säger Anna Nylander.

I den nya broschyren finns även råd om hur viktigt det är att förvara kemiska produkter som är märkta med varningssymboler i sina originalförpackningar och utom syn- och räckhåll för barn. Det gäller också att tänka på att alltid skruva åt korken ordentligt. Bensin, tändvätska och propplösare är exempel på produkter som är akut farliga.

Innehållet i ”Kemikalier i barns vardag” är baserat på Kemikalieinspektionens utredningar och inspektioner, och har tagits fram i nära samarbete med andra myndigheter. Hela broschyren är uppdaterad och omarbetad jämfört med tidigare upplagor. Kemikalieinspektionen tog fram den första upplagan av ”Kemikalier i barns vardag” för 16 år sedan. Sedan 2005 har den tryckta broschyren distribuerats i cirka 230 000 exemplar.

Kemikalieinspektionen arbetar på regeringens uppdrag med en handlingsplan för en giftfri vardag. Att skydda barn och ungdomar mot farliga kemikalier är i fokus för det arbetet. I Kemikalieinspektionens arbete ingår att utveckla lagstiftning på kemikalieområdet i Sverige, inom EU och internationellt. Kemikalieinspektionen gör också stickprovskontroller av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor på den svenska marknaden.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Nylander, utredare, 08-519 41 205

Susanna Norrthon Risberg, rådgivare, 08-519 41 148

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fyra snabba tips från broschyren Kemikalier i barns vardag

  • Förvara farliga kemiska produkter i originalförpackning utom syn- och räckhåll för barn.
  • Undvik varor som är behandlade med bakteriedödande ämnen.
  • Låt inte barn suga och bita på saker som inte är gjorda för dem.
  • Vädra ofta och försök att hålla dammet borta från rum där små barn kryper och leker.