Kemikalieinspektionen omprövar godkännanden av växtskyddsmedel med tillsatsämnet talgamin

EU-kommissionen har beslutat att tillsatsämnet talgamin (POEA) inte längre får finnas i växtskyddsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. Till följd av beslutet kommer Kemikalieinspektionen att ompröva godkännandena av glyfosatprodukter som innehåller talgamin.

Den 1 augusti beslutade EU-kommissionen om ändring av villkoren för godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat i växtskyddsmedel. Ett av de nya villkoren innebär att tillsatsämnet talgamin (POEA) inte får finnas i växtskyddsmedel med glyfosat. I Sverige finns i dag elva godkända växtskyddsmedel som innehåller talgamin och berörs av beslutet. Under hösten 2016 kommer Kemikalieinspektionen att initiera omprövning av godkännandet för dessa elva produkter.

Kemikalieinspektionen kommer att kontakta och informera de företag som berörs av EU-kommissionens beslut. Kemikalieinspektionen har ännu inte tagit ställning till vilka utfasningstider som kommer att gälla för de berörda produkterna. I Sverige finns även 23 godkända växtskyddsmedel med glyfosat som inte innehåller talgamin, och som därmed inte berörs av beslutet.

Ytterligare en ändring av godkännandet för glyfosat, som EU-kommissionen har beslutat om, syftar till att begränsa användningen av glyfosat inför skörd. I Sverige finns i dag inga glyfosatprodukter som är godkända för användning på spannmål strax före skörden.

EU-kommissionen beslutade i slutet av juni att förlänga godkännandeperioden för glyfosat i växtskyddsmedel. Beslutet innebär att ämnets godkännande förlängs med 6 månader från den dag då EU-kommissionen tar emot yttrande från Europeiska kemikaliemyndighetens kommitté för riskbedömning, dock längst till den 31 december 2017.

Glyfosat är det vanligaste verksamma ämnet i växtskyddsmedel som används i Sverige. Glyfosat används främst för ogräsbekämpning på jordbruksmark på våren före grödornas uppkomst, och på hösten efter skörden.

Läs förordningen från EU-kommissionen Länk till annan webbplats.

Läs mer om växtskyddsmedel som innehåller glyfosat

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats..

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se