Förbud mot att använda bisfenol A vid relining från 1 september

Tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter får inte användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör. Det har regeringen beslutat.

Förbudet gäller endast kemiska produkter som består av en bas och en härdare och som blandas på platsen för gjutningen.

Förbudet gäller från den 1 september 2016.

Bakgrunden till förbudet är ett förslag från Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket som myndigheterna lämnade till regeringen i en gemensam rapport 2013.

Rapport 7/13 – Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör (PDF 1100 kB) , 1.1 MB.

Ändringsförordning SFS 2016:829 Länk till annan webbplats.

Kemikalieinspektionen arbetar på uppdrag av regeringen med en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.