Stopp för försäljning av kylpåsar med ammoniumnitrat

Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna halter av ämnet ammoniumnitrat i tre märken av kylpåsar på den svenska marknaden. Efter Kemikalieinspektionens granskning har företagen stoppat försäljningen av kylpåsarna.

– Av säkerhetsskäl är det viktigt att förebygga att ammoniumnitrat hamnar i orätta händer. Genom vårt tillsynsprojekt har vi minskat risken för att privatpersoner kan komma över ämnet i Sverige, säger Jörgen Rosberg, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Tillgången till ammoniumnitrat är begränsad för privatpersoner i EU:s kemikalielagstiftning Reach, eftersom ämnet kan användas vid tillverkning av sprängmedel. Under våren 2016 har Kemikalieinspektionen genomfört ett tillsynsprojekt där innehållet av ammoniumnitrat kontrollerats i så kallade kylpåsar som används vid idrottsskador. Myndigheten har också inspekterat företag som säljer handelsgödsel med ammoniumnitrat.

I tillsynsprojektet analyserades innehållet i kylpåsar av tolv olika fabrikat. I tre av produkterna hittades ammoniumnitrat i halter långt över vad som är tillåtet. Efter Kemikalieinspektionens granskning har alla tre företagen stoppat fortsatt försäljning av de aktuella kylpåsarna. Kemikalieinspektionen har anmält de tre företagen till Åklagarmyndigheten för misstänkt miljöbrott. Även leverantören till ett av företagen har åtalsanmälts eftersom denna leverantör inte har informerat sina kunder om att produkten omfattas av begränsning i kemikalielagstiftningen Reach.

Fem företag som överlåter gödselprodukter med ammoniumnitrat har också inspekterats i projektet. Hos de företagen har Kemikalieinspektionen inte upptäckt några brister när det gäller begränsningen av ammoniumnitrat i Reach-förordningen. Däremot har det framkommit att flera av företagen även har produkter i sitt sortiment som omfattas av en annan lagstiftning som begränsar tillgången till så kallade sprängämnesprekursorer. Inget av de fem granskade företagen kände till reglerna i den lagstiftningen. Kemikalieinspektionen har informerat företagen om regelverket och har även informerat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om de bristande kunskaperna hos företagen.

Läs tillsynsrapporten:

Ammoniumnitrat i kylpåsar och gödsel (PDF 266 kB) , 265.4 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Jörgen Rosberg, inspektör, 08-519 41 263, 076-504 12 63

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se