Försäljningen av bekämpningsmedel minskade förra året

Under 2015 minskade försäljningen av bekämpningsmedel i Sverige, visar ny statistik från Kemikalieinspektionen. Minskningen gäller både växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Kemikalieinspektionen publicerar varje år statistik över försäljningen av bekämpningsmedel. Statistiken för 2015 är nu klar och den visar att försäljningen minskade både för växtskyddsmedel och biocidprodukter. Under förra året såldes totalt 9 066 ton kemiska bekämpningsmedel (räknat som verksamt ämne) i Sverige, vilket är en minskning med 1 431 ton jämfört med föregående år. Den största delen (drygt 74 procent) gick till industrin, i första hand för tryck- och vakuumimpregnering av virke.

Växtskyddsmedel används främst inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk för att skydda växter och växtprodukter. Biocidprodukter används för bekämpning i andra sammanhang, med den dominerande användningen inom industrin. För båda grupperna varierar mängden som säljs från år till år, men av olika orsaker. För de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk, frukt- och trädgård) spelar skillnader i växtodlings- och väderbetingelser och förekomst av skadegörare stor roll. Användningen inom industrin beror i stor utsträckning på efterfrågan på tryckimpregnerat virke.

I Kemikalieinspektionens statistikrapport redovisas även förändringar i försålda volymer på längre sikt, vilket ger en bättre bild över trender jämfört med förändringar mellan enskilda år. Sedan i början av 2000-talet har försäljningen av växtskyddsmedel till jordbruk, skogsbruk samt frukt- och trädgårdsbruk varierat mellan cirka 1 500 och 2 200 ton per år. Försäljningen till industrin har under samma period varierat mellan omkring 6 000 och 8 400 ton per år.

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 2015 (PDF 648 kB) , 648 kB.

Ta del av statistik från tidigare år

Läs mer hos Statistiska centralbyrån (SCB): Växtskyddsmedel i jordbruket, beräknat antal hektardoser Länk till annan webbplats.