Hitta rätt information om högfluorerade ämnen (PFAS)

PFAS-föroreningar berör många aktörer i samhället och flera myndigheter är inblandade i tillsyn och regelutveckling. Nu har Kemikalieinspektionen och flera andra myndigheter tillsammans gjort en guide så att det ska bli lättare att hitta rätt information oavsett vilken myndighet som står bakom den.

PFAS står för per- och polyfluorerade alkylsyror, ibland kallas de även för högfluorerade ämnen. De är syntetiskt framställda kemikalier och används bland annat i brandsläckningsskum. PFAS finns i miljön och har förorenat dricksvattnet på flera ställen i Sverige.

Guiden vänder sig till dricksvattenproducenter, tillsynsmyndigheter, vattenmyndigheter, privatpersoner, användare av brandsläckningsskum och producenter av brandsläckningsskum och andra produkter som innehåller PFAS. Tanken är att knyta samman den information som vi har på våra olika myndigheters webbsidor så att olika målgrupper hittar rätt information.

Guiden har tagits fram av Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI), Havs- och vattenmyndigheten, Generalläkaren och Länsstyrelserna. Guiden publiceras på Kemikalieinspektionens webbplats i dag.

Guide om PFAS (högfluorerade ämnen)

Läs mer om Kemikalieinspektionens åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen