Kemikalieinspektionen ger dispens för växtskyddsmedlen Zence 40 och Bioglans

Kemikalieinspektionen har beslutat att ge dispens för växtskyddsmedlen Zence 40 och Bioglans i ekologiska odlingar. Zence 40 innehåller såpa, medan Bioglans innehåller paraffinolja. Såpa och paraffinolja har länge använts i ekologiskt jordbruk.

Både när det gäller Zence 40 och Bioglans är det Lantbrukarnas riksförbund, LRF, som har ansökt om dispens. De två dispensbesluten gäller för begränsad användning av växtskyddsmedlen under 120 dagar.

Om dispensen för Zence 40

Zence 40 innehåller en såpa (fettsyra av kaliumsalt) och har tidigare omfattats av ett nationellt undantag från kraven på godkännande för fysikaliskt verkande medel. Beslutet om att ge dispens för Zence 40 gäller användning mot insekter och kvalster i ekologisk odling av grönsaker och bär på friland, i tunnel samt i växthus. Det gäller även för ekologisk odling av prydnadsväxter på friland och i växthus, samt för lantbruksgrödor.

Bakgrunden till beslutet är att inget företag har ansökt i Sverige om att godkänna produkten som växtskyddsmedel. Produkten är godkänd som växtskyddsmedel i andra EU-länder. För att i framtiden inte behöva upprepade dispenser för Zence 40 har LRF uppgett att organisationen kommer att ansöka om att godkänna produkten enligt reglerna om så kallat ömsesidigt erkännande. Kemikalieinspektionen har bedömt att det i nuläget inte finns några andra rimliga sätt än en dispens för att undanröja faran för växtodlingen.

Om dispensen för Bioglans

Bioglans innehåller paraffinolja och har tidigare omfattats av ett nationellt undantag från kraven på godkännande för fysikaliskt verkande medel. Beslutet om dispensen för Bioglans gäller mot kvalster i ekologisk odling av prydnadsväxter och bär på friland, i växthus och i tunnel, samt i konventionell odling av vinbär.

Enligt LRF:s ansökan finns det stora behov av bekämpning av kvalster och mjukhudade skadeinsekter med Bioglans. Produkten är enligt sökanden av mycket stor betydelse för ekologiska växtproducenter och i odlingar av svarta vinbär. Kemikalieinspektionen har bedömt att LRF i sin dispensansökan har uppfyllt kraven på att visa att faran för växtodlingen inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt än med en dispens.

Läs hela besluten:

Kemikalieinspektionens beslut om dispens för Zence 40 (PDF 139 kB) , 138.9 kB.

Kemikalieinspektionens beslut om dispens för Bioglans (PDF 141 kB) , 140.6 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Agneta Westerberg, avdelningschef, 08-519 41 264

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se