Kemikalieinspektionen ger inte dispens för ogräsmedlet Stomp

Kemikalieinspektionen har beslutat att inte ge dispens för växtskyddsmedlet Stomp SC, som används mot ogräs i odlingar av bland annat lök och bönor. Tidigare har odlarna fått dispens fem år i rad för att använda ogräsmedlet.

– Vi har bedömt att kraven inte är uppfyllda för att bevilja dispens för ytterligare en säsong. Syftet med möjligheten att ge dispens är inte att ett otillåtet växtskyddsmedel ska kunna användas som om det var godkänt, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

Stomp SC innehåller det verksamma ämnet pendimetalin och var godkänt i Sverige fram till den 31 december 2008. Godkännandet löpte ut sedan Kemikalieinspektionen avslagit en ansökan om förnyat produktgodkännande. Ett av skälen till att godkännandet inte förnyades var att användningen av produkten bedömdes medföra oacceptabla risker för vattenlevande organismer.

De senaste fem åren har Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, fått dispens för att använda Stomp SC mot örtogräs i bland annat lökodlingar. I år har en liknande ansökan från LRF inkommit om dispens för att använda växtskyddsmedlet mot vissa problemogräs i odlingar av lök, purjolök, gräslök, palsternacka, torra trädgårdsbönor och rotpersilja. Enligt ansökan behövs Stomp SC för att få bukt med bland annat ogräsen nattskatta och bägarnattskatta, som är svåra att bekämpa med godkända växtskyddsmedel.

Kemikalieinspektionen anger flera samverkande skäl till beslutet om att inte ge dispens för Stomp SC en sjätte gång. Möjligheten att bevilja upprepade dispenser är begränsad enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning, och dispenser ska vara kortsiktiga lösningar på akuta problem. Upprepade dispenser för samma medel och för samma ändamål riskerar, enligt Kemikalieinspektionens bedömning, att underminera syftet med lagkravet på att alla växtskyddsmedel ska vara godkända.

I de fall det finns fortsatt behov av dispens ska det åtgärdas på ett mer långsiktigt sätt. Det finns möjlighet att ansöka om så kallat utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde för ett växtskyddsmedel. Det går också att ansöka om ömsesidigt godkännande i Sverige för ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i annat EU-land. Sedan flera år tillbaka pågår försök med att ersätta Stomp SC med alternativa strategier för ogräsbekämpning. LRF har uppgett att organisationen i år har för avsikt att fortsätta utvecklingen av en ogrässtrategi där kemisk och mekanisk bekämpning kombineras.

– Det är viktigt att EU-förordningen följs och vår bedömning är att den inte ger utrymme till att ge dispens år efter år. Därför är det positivt att det pågår ett arbete för att hitta alternativa strategier för ogräsbekämpningen, säger Agneta Westerberg.

Läs Kemikalieinspektionens beslut om Stomp SC (PDF 202 kB) , 202 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Björn Isaksson, handläggare, 08-519 41 207

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se