Nina Cromnier fortsätter som generaldirektör för Kemikalieinspektionen

Foto på Generaldirektör Nina Cromnier

Generaldirektör Nina Cromnier (fotograf: Anette Andersson)

Regeringen har beslutat att förlänga Nina Cromniers förordnande som generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Det nya förordnandet gäller från den 1 september 2016 till den 31 augusti 2019.

– Det känns bra att jag har regeringens fortsatta förtroende. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare fortsätta vårt viktiga arbete för en giftfri miljö och med den fortsatta utvecklingen av Kemikalieinspektionen som myndighet, säger Nina Cromnier.

Nina Cromnier har varit generaldirektör för Kemikalieinspektionen sedan den 1 september 2010. Tidigare har hon varit departementsråd och chef för Miljödepartementets enhet för kretslopp och kemikalier. Nina Cromnier är civilingenjör i kemiteknik och civilekonom.

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se