Besked från EU-domstolen: Förenligt med EU-rätten att ha nationellt produktregister

EU-rätten tillåter nationella register dit företag är skyldiga att anmäla kemiska produkter. Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsbesked till Högsta domstolen i dag. Bakgrunden är en brottmålsprocess där ett företag har ifrågasatt anmälningsskyldigheten till Kemikalieinspektionens produktregister.

EU-domstolen konstaterar i sitt förhandsbesked att Kemikalieinspektionens produktregister förefaller stämma överens med EU:s Reach-förordning och reglerna om fri rörlighet. Ett av skälen till detta är att det svenska produktregistret har andra syften än registreringen av kemiska ämnen hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Produktregistret underlättar även den svenska kemikalietillsynen och ger underlag för Sverige att föreslå nya ämnen till tillstånds- och begränsningsbilagorna i Reach. Kemikalieinspektionens produktregister är också förenligt med EU:s regler om fri rörlighet, enligt EU-domstolen.

Bakgrunden till EU-domstolens prövning är att företaget Canadian Oil har ifrågasatt anmälningsskyldigheten till det svenska produktregistret inom ramen för en brottmålsprocess. Hovrätten över Skåne och Blekinge har bedömt att produktregistret är förenligt med EU-rätten och att bolaget gjort sig skyldig till försvårande av miljökontroll genom att inte anmäla produkter till registret och inte betala kemikalieavgiften. Företaget har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen, som begärt förhandsavgörandet från EU-domstolen. Det är Högsta domstolen som ska avgöra det överklagade brottmålet, med stöd av EU-domstolens förhandsavgörande.

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Sandström, jurist, 08-519 41 189

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Läs EU-domstolens förhandsbesked Länk till annan webbplats.

Läs mer om Kemikalieinspektionens produktregister