EU-beslut: Stopp för triklosan i biocidprodukter och behandlade varor

Det bakteriedödande ämnet triklosan får inte längre användas som verksamt ämne i biocidprodukter i EU, till exempel antibakteriell handtvål. Ämnet får inte heller användas i behandlade varor som till exempel skor och sportkläder.

EU-kommissionen har beslutat att triklosan inte längre ska vara tillåtet i biocidprodukter för mänsklig hygien, till exempel antibakteriell handtvål. Det betyder att ämnet nu har underkänts för användning i alla sorters biocidprodukter. Redan 2014 förbjöds ämnet i flera andra produkttyper, bland annat desinfektionsmedel.

EU-kommissionens beslut innebär också att ämnet inte längre får användas i behandlade varor som till exempel skor och sportkläder. Triklosan får efter detta endast användas i medicintekniska produkter och som konserveringsmedel i kosmetika.

– EU-kommissionens beslut om att inte tillåta triklosan i biocidprodukter är ett steg på vägen mot en giftfri miljö. Bakom beslutet ligger ett intensivt arbete som vi i Sverige bedrivit tillsammans med flera andra medlemsländer, säger Edda Hahlbeck, utredare på Kemikalieinspektionen.

EU-beslutet gäller från och med den 17 februari 2016. Varor som är behandlade med triklosan får inte släppas ut på marknaden i EU från och med den 1 mars 2017.

Triklosan används för sin bakteriedödande funktion. Ämnet misstänks vara hormonstörande och ha flera andra farliga egenskaper. Det är mycket giftigt för vattenlevande växter och djur och det är starkt bioackumulerande (det vill säga det ansamlas i levande organismer).

– Förutom att triklosan har misstänkt hälso- och miljöfarliga egenskaper så är ämnet inte särskilt effektivt som bakteriedödande medel. EU-kommissionens beslut är också viktigt eftersom det är första gången som ett biocidämne inte godkänns med hänvisning till bristande effektivitet, säger Edda Hahlbeck.

För mer information, kontakta gärna:

Edda Hahlbeck, utredare, 08-519 41 324

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200

Kemikalieinspektionens upplysningsenhet 08-519 41 111, mån-ons och fre 09:00-11:00, tors 13:00-15:00.

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se