Fokus på samverkan i Kemikalieinspektionens plan för tillsynsvägledning

Kemikalieinspektionen har tagit fram en ny plan för vägledning inom kemikalietillsynen för åren 2016-2018. Under perioden kommer vi genomföra nationella samverkansprojekt tillsammans med kommuner och länsstyrelser. Tillsynsvägledningen riktar sig till inspektörer som arbetar med kemikalietillsyn i kommuner och länsstyrelser.

– Vi har valt aktiviteter med hänsyn till önskemål från kommuner och länsstyrelser och utifrån vår egen bedömning av behovet under de närmaste åren, säger Elisabeth Kihlberg, inspektör på Kemikalieinspektionens tillsynsavdelning.

En annan efterfrågad del i vägledningen är de seminarier inom olika tillsynsområden som vi håller på olika orter i landet. Utöver detta kommer vi att ta fram nytt vägledningsmaterial i form av tillsynspaket med exempelvis checklistor, mallar och lathundar inom flera tillsynsområden.

– Vi ser också ett behov av att samverka med andra myndigheter med angränsande ansvarsområden. Därför kommer flera av vägledningsinsatserna att genomföras tillsammans med andra centrala myndigheter, säger Elisabeth Kihlberg.

De planerade vägledningsinsatserna för den kommande treårsperioden hittar du under rubriken Tillsynsvägledningsinsatser under 2026-2018.

Plan för Kemikalieinspektionen tillsynsvägledning för åren 2016-2018 (PDF 262 kB) , 261.6 kB.

För mer information, kontakta gärna:

Elisabeth Kihlberg, inspektör, 08-519 41 329

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se