Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Den årliga rapporteringen av de kemiska produkter du tillverkat eller importerat i mängder om minst 100 kg under 2022 ska anmälas till produktregistret senast den 28 februari 2023. Inrapporteringen kan påbörjas tidigast den 12 januari 2023. Anmälan gör du via produktregistrets e-portal.

Läs mer om rapportering till produktregistret

Senast uppdaterad 12 januari 2023