Echa: Förslag till begränsning av krom VI – insamling av information

6 jun
Digitalt

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa planerar att föreslå en Reach-begränsning för flera krom VI-föreningar. Inför det kommande samrådet anordnar Echa detta webbinarium.

Echa planerar att föreslå en begränsning för flera krom VI-föreningar som i dagsläget är tillståndspliktiga i Reach-förordningen. Omfattningen har utökats till fler ämnen än vad som tidigare föreslagits. Därför kommer ytterligare ett samråd att hållas senare i vår för att samla mer information.

Inför det kommande samrådet anordnar Echa detta webbinarium. Det riktar sig bland annat till företag som tillverkar, importerar, säljer eller använder krom VI-ämnen. Även företag som säljer eller använder alternativ till krom VI samt branschorganisationer, NGOer och myndigheter som har relevant information välkomnas.

Webbinariet kommer att förtydliga omfattningen av det planerade begränsningsförslaget, ge en överblick över resultatet från det första samrådet och redovisa vilken mer data som efterfrågas i det andra samrådet.

Webbinariet spelas in och kommer också gå att se på Echas webbplats i efterhand.

Mer information
Datum: 6 juni 2024
Tid: 10:00 - 12:00
Ort: Digitalt
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 17 maj 2024