Rise webbinarium: Innehåller dina varor farliga kemikalier?

18 jan
Digitalt

Som företag ansvarar du för att de varor du sätter på marknaden följer kemikalielagstiftningen, du behöver därför veta om de innehåller några farliga kemikalier. Men hur vet du om en vara innehåller farliga ämnen, och vilken kemikalielagstiftning omfattas varan av? Vilka kemikalier är det egentligen som ska fasas ut? Substitutionscentrums grundkurs är till för dig som vill komma igång och arbeta med kemikalier i dina varor.

Grundkursen utgår från Substitutionscentrums stödmaterial som hjälper dig att ta reda på och dokumentera innehållet av kemikalier i dina varor och material. Vi går steg för steg igenom hur du använder stödmaterialets olika delar. Du får också goda exempel på substitution och exempel på databaser där du kan hitta alternativ till de kemikalier du vill fasa ut.

Mål och syfte

  • Ge kunskap om hur du tar reda på om du har kemikalier i dina varor som är farliga och bör fasas ut, substitueras.
  • Ge övergripande kunskap om hur kemikalielagstiftningen för varor inom EU är uppbyggd.
  • Ge verktyg och kunskap för att du ska kunna kontakta dina leverantörer och be om information om kemikalieinnehåll.
  • Ge dig verktyg för att systematiskt dokumentera kemikalieinnehåll i dina varor och riskbedöma varor och leverantörer.
  • Ge tips om hur du kan ställa högre kemikaliekrav på dina leverantörer, för att på så sätt ligga steget före och vara beredd när ny lagstiftning kommer.
Mer information
Datum: 18 januari 2024
Tid: 13:00 - 16:30
Ort: Digitalt
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 9 november 2023