Echa: Blandningar för industriell användning - så anmäler du giftinformation via Echas inlämningsportal

14 nov
Digitalt

Från den 1 januari 2024 ska företag lämna alla nya uppgifter för giftinformation via den europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal. Det innebär nya rutiner för företag som importerar eller tillverkar blandningar som endast är avsedda för industriell användning. Vid det här webbinariet ger Echa de här företagen möjlighet att ta del av kunskap och stöd för att leva upp till kraven.

Under webbinariet kommer Echa att informera om inlämningsformat och verktyg och stöd. Företagen kommer att ha möjlighet att ställa frågor till Echa från den 7 november, och få svar av Echas experter under webbinariet den 14 november.

Läs mer om webbinariet och ställ dina frågor på Echas webbplats
https://echa.europa.eu/sv/-/poison-centre-notifications-ensuring-compliance-for-industrial-use-mixtures Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 14 november 2023
Tid: 10:00 - 12:00
Ort: Digitalt
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 11 september 2023