Substitutionscentrum grundkurs: Så tar du reda på om dina varor innehåller skadliga kemikalier

11 okt
Digitalt
Zoom

Som företag är det ditt ansvar att veta om de produkter du sätter på marknaden innehåller skadliga kemikalier. Men hur vet du om en vara innehåller farliga ämnen? Vilka kemikalier är det egentligen som ska fasas ut?

Substitutionscentrums grundkurs är till för dig som vill komma igång och arbeta med kemikalier i dina varor.

Kursen utgår från Substitutionscentrums stödmaterial som hjälper dig att ta reda på och dokumentera innehållet av kemikalier i dina varor och material. Vi går steg för steg igenom hur du använder stödmaterialets olika delar. Du får också goda exempel på substitution och exempel på databaser där du kan hitta alternativ till de kemikalier du vill fasa ut.

Mål och syfte

  • Ge kunskap om hur du tar reda på om du har kemikalier i dina varor som är skadliga och bör fasas ut, substitueras.
  • Ge övergripande kunskap om hur kemikalielagstiftningen för varor inom EU är uppbyggd.
  • Ge verktyg och kunskap för att du ska kunna kontakta dina leverantörer och be om information om kemikalieinnehåll.
  • Ge dig verktyg för att systematiskt dokumentera kemikalieinnehåll i dina varor och riskbedöma varor och leverantörer.
  • Ge tips om hur du kan ställa högre kemikaliekrav på dina leverantörer, för att på så sätt ligga steget före och vara beredd när ny lagstiftning kommer.

Målgrupp

Företag som producerar, säljer och handlar med varor.

Mer information
Datum: 11 oktober 2023
Tid: 13:00 - 16:30
Ort: Digitalt
Plats: Zoom
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 9 augusti 2023