Substitutionscentrum: Fördjupningskurs 1 - Strategi och förberedelse av data för SCIP

27 sep
Digitalt
Zoom

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Därför erbjuder Substitutionscentrum utbildning i SCIP i form av tre delkurser. I fördjupningskurs 1 är fokus vad du behöver tänka på och göra innan du kan genomföra själva anmälan till SCIP-databasen.

Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

Alla verksamheter är olika och har kommit olika långt i sitt arbete med att hantera de kemikalieregler som gäller för varor. Vissa gemensamma saker behöver du tänka på och göra innan du kan genomföra själva anmälan till SCIP-databasen hos ECHA. Kursen går igenom olika moment och begrepp och vilken information du behöver samla in kopplat till dessa frågeställningar.

Målgrupp

Kurserna vänder sig till företag som omfattas av krav på SCIP-registrering.
Förkunskaper motsvarande vår kostnadsfria grundkurs i SCIP krävs.

Kursens upplägg

Utbildningen hålls digitalt.

Pris

Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK.
Anmäler du dig samtidigt till fördjupningskurs 2 betalar du 5 000 SEK för deltagande i båda kurserna.

Mer information
Datum: 27 september 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Ort: Digitalt
Plats: Zoom
Pris: 2900 SEK (exklusive moms)
Senast uppdaterad 22 juni 2023