Substitutionscentrum: Fördjupningskurs 2 - Att genomföra en registrering i SCIP

29 sep
Digitalt
Via Zoom

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Därför erbjuder Substitutionscentrum utbildning i SCIP i form av tre delkurser. I fördjupningskurs 2 går vi igenom hur du skapar ett konto och lägger in data i Echas system.

Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

Målgrupp

Kurserna vänder sig till företag som omfattas av krav på SCIP-registrering. Förkunskaper motsvarande våra inledande SCIP-kurser behövs för att kunna tillgodogöra sig kursen.

Målsättning

Efter kurstillfället ska du känna dig redo att göra din registrering i SCIP-databasen.

Pris

Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK.
Anmäler du dig samtidigt till fördjupningskurs 1 betalar du 5 000 SEK för deltagande i båda kurserna.

 

Mer information
Datum: 29 september 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Ort: Digitalt
Plats: Via Zoom
Pris: 2900 SEK (exklusive moms)
Senast uppdaterad 22 juni 2023