Kemikalieinspektionen: Berätta hur ditt företag påverkas av förslaget till ny tvätt- och rengöringsmedelsförordning

11 maj
Digitalt

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till förändring av förordning 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel och vi på Kemikalieinspektionen vill veta mer om hur svenska företag påverkas.

Vi bjuder därför in företag som tillverkar, säljer eller distribuerar tvätt- och rengöringsmedel till ett digitalt möte den 11 maj klockan 13.00-15.00. Vi välkomnar särskilt små och medelstora företag.

Vid mötet kommer vi att presentera förslaget och därefter ha en gemensam diskussion kring hur förslaget kan komma att påverka era företag. Informationen som vi samlar in kommer att bidra till den konsekvensanalys av förslaget som vi har fått i uppdrag av regeringen att genomföra.

Ta del av EU-kommissionens förslag samt konsekvensanalys COM(2023)217 - Proposal for a regulation on detergents and surfactants (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmäl dig till mötet senast den 8 maj via samrad@kemi.se

Varmt välkommen!

Mer information
Datum: 11 maj 2023
Tid: 13:00 - 15:00
Plats: Digitalt
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 3 maj 2023