Samverkansgrupp inom EU:s forskningssatsning för riskbedömning av kemikalier (PARC)

10 maj
Stockholm, Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad.
Naturvårdsverkets kontorslokaler, alternativt digitalt

Nya och tidigare deltagare välkomnas till möte med samverkansgruppen för PARC, EU:s forskningssatsning för att stärka den framtida riskbedömningen av kemikalier. Mötet äger rum den 10 maj och arrangeras av Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

PARC är ett sjuårigt forsknings- och innovationsprogram som ett antal svenska myndigheter bidragit till att utforma. Samverkansgruppen för PARC ska fungera som ett nätverk för informationsspridning, kunskapsutbyte och diskussion mellan myndigheter, forskningsfinansiärer, forskare och intressenter från olika delar av samhället.

Samverkansgruppen har möjlighet att bidra till PARC när samråd och remissvar efterfrågas eller när ny expertis söks. Andra uppgifter är att säkerställa synergier och samverkan med andra initiativ och aktiviteter nationellt eller på EU-nivå.

Det går att välja att delta vid fysiska och digitala möten eller endast ta del av information från mötena.

Innehåll för mötet den 10 maj

  • Information från deltagande myndigheter.
  • Information och diskussion om pågående forskning inom PARC.
  • Möjlighet att ställa frågor och ge inspel till PARC.

Information om mötet och anmälan

Sista dag för anmälan är den 4 maj. Anmälan skickar du till parc@slv.se

Ange om du tänker delta fysiskt eller digitalt. Det kommer finnas möjlighet att följa mötet via länk.

Mötet äger rum den 10 maj klockan 13.00-16.00 i Naturvårdsverkets kontorslokaler i Stockholm, Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad. Receptionen finns på plan 8, mötesrummet heter Ekosystemet.

Läs mer om PARC

Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals | Parc (eu-parc.eu) Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 10 maj 2023
Tid: 13:00 - 16:00
Ort: Stockholm, Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad.
Plats: Naturvårdsverkets kontorslokaler, alternativt digitalt
E-post: parc@slv.se
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 25 april 2023