Substitutionscentrum: Fördjupningskurs 2: Att genomföra en registrering i SCIP

16 jun
Digitalt

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Därför erbjuder Substitutionscentrum utbildning i SCIP i form av tre delkurser. I fördjupningskurs 2 går vi igenom hur du skapar ett konto och lägger in data i Echas system.

Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

När du har samlat ihop den information som skall rapporteras återstår att lägga in informationen i Echas system och formellt överföra data till myndigheten. För detta behövs ett legalt konto hos Echa.

I Fördjupningskurs 2 visar vi hur du skapar ett konto och hittar in till Echas molntjänster. Vi går igenom och bygger upp en artikel-dossier i IUCLIDs försöksmiljö bit för bit. Vi går igenom vad du ska tänka på och vad som är obligatoriskt, men också vad som behövs för att syftet med registreringen ska uppfyllas.

Vi visar hur du kan verifiera att de fält som måste vara ifyllda är det och att dossiern är klar att skickas in, samt hur det går till. Nu är man klar men vilken information behöver vi spara, hur hittar man det man skickat in och hur gör man för att uppdatera informationen? Vi pratar också kort om att använda system2system lösningar.

Målgrupp

Kurserna vänder sig till företag som omfattas av krav på SCIP-registrering.
Förkunskaper motsvarande våra inledande SCIP-kurser behövs för att kunna tillgodogöra sig kursen. Mera information hittar du här:

Introduktion till SCIP-databasen Länk till annan webbplats.
Fördjupningskurs 1: Strategi och förberedelse av data för SCIP Länk till annan webbplats.

Kursens upplägg

Utbildningen hålls digitalt.
Vid för få anmälningar kommer utbildningstillfället att flyttas till ett senare datum.

Målsättning

Efter kurstillfället ska du känna dig redo att göra din registrering i SCIP-databasen.

Pris

Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK.
Anmäler du dig samtidigt till fördjupningskurs 1 betalar du 5 000 SEK för deltagande i båda kurserna.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 15 juni.


Mer information
Datum: 16 juni 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Pris: 2900 SEK
Senast uppdaterad 18 april 2023