Substitutionscentrum: Fördjupningskurs 1: Strategi och förberedelse av data för SCIP

14 jun
Digitalt

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Substitutionscentrum erbjuder en utbildning i SCIP i form av tre delkurser. I fördjupningskurs 1 går vi igenom vad du behöver tänka på och göra innan du kan genomföra själva anmälan till SCIP-databasen.

Företag som sätter en vara på den europeiska marknaden måste rapportera om varan innehåller något av de drygt 200 SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) som finns på Kandidatförteckningen i Reach, om ämnena finns i en halt av mer än 0,1 viktprocent av varan.

Alla verksamheter är olika och har kommit olika långt i sitt arbete med att hantera de kemikalieregler som gäller för varor. Vissa gemensamma saker behöver du tänka på och göra innan du kan genomföra själva anmälan till SCIP-databasen hos ECHA. I den här kursen går vi igenom olika moment och begrepp och vilken information du behöver samla in kopplat till dessa frågeställningar.

Målgrupp

Kurserna vänder sig till företag som omfattas av krav på SCIP-registrering.
Förkunskaper motsvarande den kostnadsfria grundkursen i SCIP krävs:

Introduktion till SCIP-databasen Länk till annan webbplats.

Kursens upplägg

Utbildningen hålls digitalt.
Vid för få anmälningar kommer utbildningstillfället att flyttas till ett senare datum.

Målsättning

Efter kursen ska du veta hur du samlar in den information du behöver för att påbörja en SCIP-anmälan.

Pris

Kursen hålls digitalt, kostnad 2900 SEK.
Anmäler du dig samtidigt till fördjupningskurs 2 betalar du 5 000 SEK för deltagande i båda kurserna.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 13 juni.


Mer information
Datum: 14 juni 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Plats: Digitalt
Pris: 2900 SEK
Senast uppdaterad 18 april 2023