Substitutionscentrum: Fördjupningskurs 2 – Att genomföra en registrering i SCIP

28 apr
Digitalt
Bild

Säljer du varor som innehåller något ämne på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, kandidatförteckningen? I så fall måste du registrera dina varor i SCIP-databasen. I fördjupningskurs 2 får du veta hur du skapar ett konto och registrerar data i Echas system. Kursen arrangeras av Substitutionscentrum.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Det gäller från den 5 januari 2021.

Regelverket för SCIP är inte helt lätt att förstå sig på och många företag har frågor kring hur man tar fram information och gör sin registrering. Därför erbjuder vi utbildning i SCIP i form av tre delkurser.

I fördjupningskurs 2 får du veta hur du skapar ett konto och registrerar data i Echas system.

Kursen hålls digitalt och kostar 2900 kronor. Anmäl dig senast den 27 april.

Mer information
Datum: 28 april 2023
Tid: 09:00 - 12:00
Ort: Digitalt
Pris: 2900 SEK
Senast uppdaterad 7 mars 2023