Substitutionscentrum: Forum för kemikaliesmart handel – PFAS i konsumentprodukter

16 maj
Digitalt via Zoom

PFAS är en stor grupp kemikalier som har många eftertraktade tekniska egenskaper, vilket har lett till att de finns i oändligt många olika produkter och processer. Samtidigt har PFAS negativa egenskaper för människors hälsa och miljön, och har kallats för "vår tids värstingkemikalier”. Vid det här seminariet berättar forskare och företag om hur du kan ta dig an uppgiften att påbörja utfasning av PFAS ur ditt sortiment.

PFAS är en grupp syntetiskt framställda kemikalier som används brett i samhället, inte bryts ned i naturen och kan leda till en rad hälsoproblem. Användningsområdena för denna stora grupp av kemikalier verkar närmast oändliga och PFAS upptäcks ständigt i nya produktgrupper, inte minst olika konsumentprodukter, till exempel textilprodukter, elektronik och nonstickbeläggningar i husgeråd. Andra användningsområden är i kosmetika, färg, rengöringsmedel, skidvalla, förpackningar och som tillsats i många plaster.

Utfasning av PFAS är angeläget men kommer också att vara en stor utmaning eftersom ämnesgruppen har många eftertraktade tekniska egenskaper som gör dem svåra att ersätta, samtidigt som det är svårt att få reda på om en produkt innehåller PFAS eller inte.

Under seminariet kommer du att få höra både forskare och företag berätta om kartläggning av PFAS i konsumentprodukter och hur du kan ta dig an uppgiften att påbörja utfasning av PFAS ur ditt sortiment.

Om Forum för kemikaliesmart handel

Forum för kemikaliesmart handel är en seminarieserie och en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kemikaliefrågor för handelsföretag som arrangeras av Svensk Handel och Substitutionscentrum. Du kan ta del av inspelningar från tidigare seminarier på Substitutionscentrums webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 16 maj 2023
Tid: 08:30 - 10:00
Ort: Digitalt via Zoom
Pris: Ingen avgift
Senast uppdaterad 21 mars 2023