Echa: Workshop om alternativa metoder och vägen mot djurfria tester i lagstiftningen

31 maj - 1 jun
Helsingfors, Finland

Den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, ordnar en workshop om så kallade "new approach methodologies (NAMs)" och vägen mot djurfria tester i lagstiftningen. Workshopen vänder sig till dig som arbetar med alternativa testmetoder eller testning av industrikemikalier.  

Syftet med workshopen är att diskutera vilka behov olika intressenter har, så att övergången till djurfria tester i lagstiftningen kan skyndas på. Echa vill också skapa en gemensam bild av vad "new approach methodologies (NAMs)" kan åstadkomma på kort och lång sikt.

Delar av workshopen kommer att sändas live. Presentationerna kommer att publiceras efter workshopen.

Anmäl intresse till Echa om att delta på workshopen senast den 28 februari.

Läs mer på Echas webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 31 maj 2023 - 1 juni 2023
Tid: 00:00 - 00:00
Ort: Helsingfors, Finland
Senast uppdaterad 3 februari 2023