Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Substitutionscentrum: Introduktion till SCIP-databasen

17 jan
Digitalt
Bild

Säljer du varor som innehåller något ämne på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, kandidatförteckningen? I så fall måste du registrera dina varor i SCIP-databasen. Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra – då är det här kursen för dig! Kursen arrangeras av Substitutionscentrum.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Det gäller från den 5 januari 2021.

Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra - då är det här kursen för dig! Kursen hålls digitalt och är avgiftsfri.

Mer information
Datum: 17 januari 2023
Tid: 10:00 - 11:00
Ort: Digitalt
Pris: Ingen avgift
Senast uppdaterad 2 december 2022