Textildialogen 2022: EU:s textilstrategi för hållbara och cirkulära textilier

21 sep
Digitalt via webben
En gul galge, en man med blå tröja med EUs symbol på bröstet och fickan på ett par jeans med ett gult snöre.

Foto: Noufal Salih (Unsplash), Henri Lajarrige Lombard (Unsplash), Congerdesign (Pixabay).

Textildialogen är en mötesserie där Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket bjuder in aktörer inom textilbranschen för att diskutera och jobba för en hållbar textil värdekedja. Är du en aktör inom textilområdet? Anmäl dig till höstens webbinarium om EU:s textilstrategi!

EU:s Textilstrategi Länk till annan webbplats. är lanserad med syftet att skapa en vision och en sammanhållen ram för textilsektorns omställning. Den textila värdekedjans utmaningar och möjligheter kräver systemomfattande lösningar i linje med den europeiska gröna givens ambition om att främja hållbar tillväxt. Detta för att ta itu med de klimat- och miljörelaterade utmaningar som är vår generations viktigaste uppgift att lösa. Men, vad är det egentligen som är i görningen? Just det undersöker vi i 2022 års textildialog.

Vad är textildialogen?

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen driver tillsammans dialogmöten för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier. Syftet med Textildialogen är att minska miljö- och hälsopåverkan i hela den textila värdekedjan från produktionen och konsumtionen till avfallshanteringen och bidra till resurseffektiva och giftfria kretslopp. Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – med fokus på miljö och kemikalier

Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen sker i samarbete med en bred uppslutning av aktörer inom textilområdet såsom branschorganisationer, innovations- och utbildningsaktörer, forskare, frivilligorganisationer samt andrahandsaktörer, kommunföreträdare, departement och myndigheter.

På dialogmötena diskuterar deltagarna metoder som minskar miljöpåverkan och kemikalieanvändning, verktyg, innovativa lösningar, medel att söka för utvecklingsarbete och pågående forskning. Det finns också möjlighet till erfarenhetsutbyte, nätverkande och inspiration till innovativa lösningar.

Mer information
Datum: 21 september 2022
Tid: 09:00 - 12:00
Ort: Digitalt via webben
Senast uppdaterad 21 juni 2022