Substitutionscentrum: Forum för kemikaliesmart handel – Tema Textil

21 apr
Digitalt via Zoom

Våren 2022 kommer nya EU-förslag som kan komma att påverka många företag och aktörer, bland annat föreslår EU-kommissionen en europeisk textilstrategi. Har du koll på hur du kan komma att påverkas?

Den 30 mars 2022 förväntas EU-kommissionen presentera ett förslag på en europeisk textilstrategi samt det hållbara produktinitiativet (SPI) med fokus på bland annat digitala produktpass och en breddning av EU:s ekodesigndirektiv. Mycket är på gång som kommer påverka den textila värdekedjan.

Vid detta webbinarium kommer vi få höra Ulrika Simonsson från TEKO och Lisa Schwarz Bour från RISE berätta om förslagen och textilrelaterade initiativ som kopplar till dessa.

Det är substitutionscentrum tillsammans med Svensk handel och Kemikaliegruppen vid RISE som arrangerar webbinariet.

Läs mer och anmäl dig på Substitutionscentrums webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 21 april 2022
Tid: 08:30 - 10:00
Ort: Digitalt via Zoom
Pris: Ingen avgift, men anmälan krävs
Senast uppdaterad 1 juni 2022