Substitutionscentrum: Introduktion till SCIP-databasen

31 maj
Digitalt
Bild

Säljer du varor som innehåller något ämne på kandidatförteckningen? I så fall måste du registrera dina varor i SCIP-databasen. Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra – då är det här kursen för dig! Kursen arrangeras av Substitutionscentrum.

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Det gäller från den 5 januari 2021.

Vill du veta mer om SCIP, vad som gäller och vilka förberedelser du måste göra - då är det här kursen för dig! Kursen hålls digitalt och är avgiftsfri. Välj mellan datumen

  • 31 maj 2022, klockan 10.00-11.00
  • 1 september 2022, klockan 10.00–11.00
Mer information
Datum: 31 maj 2022
Tid: 10:00 - 11:00
Ort: Digitalt
Pris: Ingen avgift
Senast uppdaterad 14 april 2022