PFAS-nätverket: Digitalt nätverksmöte om högfluorerade ämnen

17 nov
Digitalt
Via YouTube

PFAS- nätverket är ett nätverk som består av myndighetsföreträdare, forskare, länsstyrelser, kommuner, konsulter och företag. Syftet med nätverksmötena är att dela kunskap, men också att försöka hitta lösningar för att komma till rätta med problemen kring PFAS och förhindra framtida problem. 

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett 15:e nätverksmöte kring högfluorerade ämnen. På mötet får du möjlighet att lyssna på experter samt utbyta kunskaper och erfarenheter om PFAS. Nätverket är öppet för alla som berörs av problemen med PFAS.

Läs mer om PFAS-nätverket

Mötet kommer att sändas på YouTube och ligga kvar där i 2 veckor och därför behövs ingen anmälan.

Frågor till talarna kommer att kunna ställas via www.menti.com Länk till annan webbplats. som moderatorn förmedlar vidare. Det namn som du uppger kommer då att registreras och vara synligt för den som deltar i mötet eller ser filmen i efterhand. Genom att ställa frågor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas på det sättet.

Förmiddagens presentationer kommer att hållas på engelska, medan eftermiddagen blir helt på svenska.

Agenda

10.00 Welcome

10.10 How to take samples for PFAS analysis, Katrin Holmström (NIRAS)

10.40 How linear and branched PFCAs are handled in the analysis of total PFAS, Jana Johansson, ACES, Stockholm University

11.00 Break

11.10 Summary of a webinar organised by the Swedish Toxicological Council on the potential uptake of PFAS into plants from contaminated irrigation water or soil, Bert-Ove Lund, Swedish Chemicals Agency

11.40 Summary of a survey to Swedish municipalities on the presence of PFAS in drinking and ‘raw’ water, Emelie Lindfeldt, Swedish Food Agency

12.10 Lunchpaus/break

13.00 Tolkning av uppmätta halter av PFAS i vatten och biota inom miljöövervakningen utifrån provningsjämförelser , Håkan Johansson, SGU

13.30 PFAS in the foodchain – an elevated risk? Patrick van Hees and Patrik Karlsson, Eurofins (15 min)

Behövs kostråd på grund av PFAS? Sabina Litens Karlsson (15 min), följd av diskussion om bägge presentationerna

14.15 paus/break

14.30 Uppdatering från svenska myndigheter

Mötet avslutas senast 15.30

Mer information
Datum: 17 november 2021
Tid: 10:00 - 15:30
Ort: Digitalt
Plats: Via YouTube
Pris: Ingen avgift
Senast uppdaterad 12 november 2021