Forum för kemikaliesmart handel: Risker med kemikalier i återbruk och cirkulerade material

18 nov
Digitalt
Via Zoom

Intresset för second hand ökar och allt fler butiker säljer återbrukade varor. Många varumärken vill också använda mer cirkulerade material när nya varor ska produceras. Forum för kemikaliesmart handel riktar sig till företag och tar upp frågor kring de utmaningar som finns kopplat till kemikalier i återbrukade varor och cirkulerade material.

Det här digitala frukostseminariet kommer att ge dig en ökad förståelse för kemikalieinnehåll och du kommer att få vägledning och inspiration kring hur ditt företag kan arbeta för att fasa ut oönskade kemikalier i den här typen av artiklar.

Forum för kemikaliesmart handel är en seminarieserie och en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring kemikaliefrågorna för handelsföretag som arrangeras av Substitutionscentrum vid RISE, Stockholms Stad och Svensk Handel. Temat för 2021 års fjärde och sista Forum för kemikaliesmart handel är Risker med kemikalier i återbruk och cirkulerade material.

Seminariet är avgiftsfritt. Anmäl dig senast den 18 november.

Läs mer och anmäl dig på Substitutionscentrums webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 18 november 2021
Tid: 08:30 - 10:00
Ort: Digitalt
Plats: Via Zoom
Pris: Utan avgift
Senast uppdaterad 1 november 2021