Helsinki Chemicals Forum

27 apr - 28 apr
Digital konferens

Helsinki Chemicals Forum är en konferens om kemikaliesäkerhet som 2021 arrangeras som ett tvådagars virtuellt evenemang.

Några av huvudområdena för Helsinki Chemiclas Forum 2021 är FN:s kommande internationella kemikaliekonferens ICCM 5, gröna kemikalier, transparens och riskkommunikation, substitution samt kemikalier i textilier. Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist medverkar i ett panelsamtal inför FN:s kemikaliekonferens ICCM 5 som skjutits upp på grund av coronapandemin.

Helsinki Chemicals Forum arrangeras av Chemicals Forum Association i samarbete med den europeiska kemikaliemyndigheten Echa, EU-kommissionen, kemiindustrins euroepiska branschorganisation Cefic och den finländska regeringen.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på Helsinki Chemicals Forums webbplats.länk till annan webbplats

Mer information
Datum: 27 april 2021 - 28 april 2021
Tid: 12:00 - 17:00
Ort: Digital konferens
Pris: 300 Euro
Senast uppdaterad 19 mars 2021