PFAS-nätverket: Digitalt nätverksmöte kring högfluorerade ämnen

22 apr
Digitalt

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett 14:e Nätverksmöte kring högfluorerade ämnen. Nätverksmötena är öppna för alla som berörs av problemen med PFAS eller som vill öka sin kunskap, till exempel myndigheter, konsulter, forskare och företag som har kunskap om och erfarenhet av PFAS.

Nätverksmötet kommer att sändas på YouTube och ligga kvar där i två veckor. Ingen föranmälan behövs, alla som vill kan ansluta.

Frågor till talarna kommer att kunna ställas via www.menti.comlänk till annan webbplats. Det namn du uppger när du ställer en fråga kommer att registreras och vara synligt för alla som deltar i mötet eller ser filmen i efterhand. Genom att ställa frågor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas på det sättet.

Vad är PFAS-nätverket?

PFAS- nätverket är ett nätverk som består av myndighetsföreträdare, forskare, länsstyrelser, kommuner, konsulter och företag. Syftet med nätverket är framför allt att dela kunskap, men också att försöka hitta lösningar för att komma till rätta med problemen kring PFAS som vi ser idag och förhindra framtida problem.

Läs mer om PFAS-nätverket

Agenda

 • 10.00 Välkommen
 • 10.10 En avfallsanläggnings arbete med metoder för hantering av PFAS i lakvatten – fokus på kolbaserade adsorptionsmetoder. Anna Sorelius, NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB).
 • 10.40 Sanering med SAFF-metoden (Surface active foam fractionation). Helena Hinrichsen, Envytech Solutions AB.
 • 11.10 Paus
 • 11.20 Sanering med hjälp av ekologiska metoder. Niklas Cassel, CleanNature AB.
 • 11.50 Sanering med jonbytarteknologi. Jeffrey Lewis, ECT2 Sverige och Göteborgs Universitet.
 • 12.20 Lunchpaus.
 • 13.00 Studier av populationer exponerade för PFAS i Ronneby. Kristina Jakobsson, Göteborgs Universitet.
 • 13.30 Myndigheternas uppdatering.
 • 14.00 Paus.
 • 14.15 Validering av TOP-metoden för kvantifiering av PreFAS i fluorfria släckskum. Tina Branting, Försvarets Materielverk (FMV), Håkan Johansson, Försvarsmakten, och Andreas Woldegiorgis, Intersolia.
 • 14.45 Prevalidering av EOF-metoder för grundvatten, avloppsvatten och slam. Anna Kärrman, Örebro Universitet.
 • Mötet avslutas senast 15.30.
Mer information
Datum: 22 april 2021
Tid: 10:00 - 15:30
Ort: Digitalt
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 16 april 2021