Substitutionscentrum: Grundkurs – "Alternatives Assessment"

14 sep - 5 okt
Digitalt via webben

Har du skadliga kemikalier i din produkt eller process som du vill fasa ut? Vill du veta hur du ska jobba och tänka när du letar och väljer bättre alternativ? Med "Alternatives Assessment" får du en metod för arbeta strukturerat med substitution.

När du ska ersätta skadliga ämnen i en produkt eller process är det viktigt att minska risken för osund substitution. Osund substitution innebär att du väljer ett alternativ som är lika illa, eller värre än ämnet du fasade ut från början. Det kan även innefatta alternativ som inte håller tidigare nivå av teknisk prestanda, påverkar produktens livslängd negativt, inte uppfyller marknadens krav, leder till slöseri av vatten och energi etcetera.

I den här utbildningen från Substitutionscentrum introducerar vi metoden Alternatives Assessment, som ger ett ramverk för hur du kan uppnå långsiktigt hållbar substitution. Metoden bygger på erfarenheter från EU och USA och tar hänsyn till flera aspekter som: hälsa, miljö, funktion, ekonomi och livscykel.

Kursen hålls som 4 delkurser som hålls fyra olika datum mellan 13.00 och 14.15. Utbildningen är avgiftsfri, men anmälan krävs. Du anmäler dig automatiskt till alla fyra delkurser.

Del 1: 14 september, 13.00-14.15
Del 2: 21 september, 13.00-14.15
Del 3: 28 september, 13.00-14.15
Del 4: 5 oktober, 13.00-14.15

Läs mer och anmäl dig på Substitutionscentrums webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information
Datum: 14 september 2022 - 5 oktober 2022
Tid: 13:00 - 14:15
Plats: Digitalt via webben
Pris: Ingen avgift
Senast uppdaterad 1 juni 2022