Information om årlig redovisning till produktregistret

28 jan
Digitalt

Den 28 januari håller Kemikalieinspektionen ett digitalt informationsmöte inför den årliga redovisningen till produktregistret. Mötet riktar sig till dig som ska anmäla produkter till produktregistret. OBS! Mötet börjar 09.00!

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige och om hur de används. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du anmäla detta till produktregistret.

Vid det här mötet berättar vi om vår e-tjänst, visar nya funktioner och ger praktiska råd för att du så enkelt som möjligt ska kunna anmäla dina produkter och göra din årliga redovisning. Vi informerar också kort om reglerna för biocidprodukter, som till exempel desinfektionsmedel.

Informationen riktar sig främst till dig som företräder ett företag som ska anmäla produkter till produktregistret för första gången, men också till dig som redan använder e‑tjänsten.

Mötet äger rum digitalt och du behöver inte anmäla dig för att kunna delta. Klicka på knappen nedan för att ansluta till mötet.

OBS! Mötet börjar 09.00!

Mer information
Datum: 28 januari 2021
Tid: 23:30 - 12:00
Ort: Digitalt
Pris: Avgiftsfritt
Senast uppdaterad 28 januari 2021