Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

The annual reporting to the Products Register is open from January 12 to February 28

The annual reporting of the chemical products you manufactured or imported in quantities of at least 100 kg during 2022 must be reported to the Products Register no later than February 28, 2023. The reporting can begin no earlier than January 12, 2023. You make the report via the Products Register's e-portal.

Read more about reporting to the Products Register

Senast uppdaterad 13 januari 2023