Valla miljövänligt – välj en valla utan fluor

Skidvalla kan innehålla de miljöfarliga "evighetskemikalierna" PFAS.